Code of Conduct.

We hebben de code of conduct van EPPA ondertekend en staan achter deze richtlijnen die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen.

Vragen? Neem gerust contact op.

Ethisch en verantwoord zakendoen.

Wij zijn aangesloten bij EPPA; de Europese overkoepelende organisatie van brancheverenigingen in Nederland en andere landen van Europa. En dat is niet voor niets. Wij willen niet alleen voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; wij willen deze overstijgen. Dat betekent dat we werken volgens richtlijnen die het milieu én de rechten van medewerkers respecteren. Hoe? Door alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier. Meer weten over deze gedragscode? Deze lees je op de website van EPPA.

  • Wij voldoen aan alle wet- & regelgeving én aan vrijwillige normen.
  • Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid.
  • We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond.
  • Wij tolereren onder geen beding de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, en enige vorm van discriminatie of intimidatie.
  • Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
  • Wij tolereren geen kinderarbeid.
  • Wij volgen de regels rondom salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.
  • Wij doen alleen zaken met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren.

Zijn wij de juiste fit voor jou?

Laten we dan een afspraak maken.